ANBI

Stichting Gandong Kariu (ook wel Stichting Kariu) heeft sinds 28 december 2022 een ANBI-status. Om deze kunnen blijven behouden, publiceren wij transparant bepaalde verplichte gegevens op onze website:

  • RSIN: 850269039
  • Rekeningnummer: NL29BUNQ2071081560
  • Beloningsbeleid
    De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
  • Download hier ons complete beleidsplan voor 2023.
  • Bekijk een actueel verslag op onze sociale media kanalen: Facebook en Instagram.
  • Vanaf 2024 publiceren wij tevens onze financiële verantwoording over 2023 (publicatie februari 2024).

Meer weten?

Stuur ons een bericht / vraag