Doelstellingen

Stichting Kariu heeft de volgende hoofddoelstelling:

Het bevorderen van het algehele welzijn en duurzame ontwikkeling van Kariu - Haruku, provincie Midden-Molukken, Indonesië - en haar inwoners , alsmede het verrichten van culturele uitwisseling.

Om deze hoofddoelstelling te kunnen nastreven, onderscheiden we korte en lange termijn doelen. De aanval op Kariu eind januari 2022, waarbij de gehele gemeenschap het dorp heeft moeten ontvluchten voor geweld en verwoestingen, was de directe aanleiding voor het ontstaan van de korte termijn doelen. In nauwe samenwerking met de officiële vertegenwoordiging van Kariu op Ambon (TIM PENANGANAN KONFLIK KARIU), streven we de volgende korte termijn* doelen na:

  1. Fondsen werven ten behoeve van de tijdelijke noodopvang van Kariunezen in Aboru in de nasleep van het conflict met Pelauw-Ori.
  2. Het ondersteunen van de officiële vertegenwoordiging van Kariu op Ambon voor het voorspoedig en rechtvaardig verloop van de rechtsgang.
  3. Het bevorderen en ondersteunen van een zo spoedig mogelijke terugkeer naar Kariu en het herstel van verwoeste huizen, inboedel en openbare ruimtes.


Korte termijn doel 1, 2 en 3 zijn grotendeels behaald. Het overgrote deel van de gemeenschap is sinds begin 2023 weer teruggekeerd naar Kariu.


Op de lange termijn wil Stichting Kariu de inwoners van Kariu ondersteunen met de volgende doelen:

  1. Het bevorderen van het algehele welzijn en duurzame ontwikkeling van Kariu in lijn met een (nog te bepalen) selectie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties
  2. Het garanderen van gelijke educatie kansen voor scholieren en studenten van Kariu.
  3. Het stimuleren van contact en culturele uitwisseling tussen families afkomstig uit Kariu in Nederland. (panas hubungan)