Steun ons

Ons werk voor Kariu is onmogelijk zonder giften van personen, kumpulans, bedrijven en andere organisaties in Nederland. In 2022 waren wij diep ontroerd van alle ontvangen steun tijdens de humanitaire crisis van de gemeenschap van Kariu in het vluchtelingenkamp van Aboru.

Wederopbouw en de toekomst
Nu dat de gemeenschap van Kariu grotendeels is teruggekeerd naar huis, is er een periode van wederopbouw aangebroken. Dit thema heeft in ieder geval in 2023 en waarschijnlijk ook nog de komende jaren de focus van Stichting Kariu. Om die reden kan iedereen vanaf nu ook vaste donateur worden van Stichting Kariu om de gemeenschap daar te helpen waar de overheid geen ondersteuning biedt. U bepaalt hier onder welk bedrag u per maand wilt laten afschrijven via automatische incasso. Klik hieronder op de knop 'eenmalig doneren' of 'word donateur' naar keuze om naar de betaalomgeving te gaan.

per maand via automatische incasso:

Donateurschap beëindigen

Wilt u de automatische incasso stopzetten? Stuur dan een e-mail vóór het einde van de huidige maand naar contact@kariu.org. De incasso wordt dan stopgezet vanaf de nieuwe maand.

ANBI-status en belastingvoordelen 

Stichting Gandong Kariu (ook wel Stichting Kariu) heeft sinds 28 december 2022 een ANBI-status. ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling, ofwel een organisatie die zich vrijwel uitsluitend richt op en inzet voor het algemeen belang.

Gewone gift (drempel van 1%) 

Als u maandelijks doneert aan Stichting (Gandong) Kariu, dan profiteert u van belastingvoordelen. De belangrijkste voordelen staan hieronder:

  1. Het totaal bedrag van uw jaarlijkse donatie aan de stichting mag u aftrekken* van de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting;
  2. Onze stichting is een ANBI en voldoet daarmee aan strenge criteria van de Belastingdienst en stelt het algemeen belang van de gemeenschap van Kariu voorop.

Afhankelijk van uw situatie krijgt u dan een gedeelte van het gedoneerde bedrag terug na uw belastingaangifte. Maak hiervoor gebruik van deze rekentool: https://anbi.nl/calculator.

* Giften dienen gezamenlijk minimaal een vastgesteld percentage van uw inkomen te zijn. Lees hier meer over op de website van de Belastingdienst.

Periodieke gift 

(100% aftrekbaar, geen drempel) Er is sprake van een periodieke gift als u voor minimaal 5 jaar een vast bedrag per jaar doneert aan de stichting. Dit wordt vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Het jaarlijkse totaal bedrag is dan elk jaar voor 100% aftrekbaar van uw inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Afhankelijk van uw situatie krijgt u dan een gedeelte van het gedoneerde bedrag terug na uw belastingaangifte. Maak hiervoor gebruik van deze rekentool: https://anbi.nl/calculator.

Stuur een e-mail naar contact@kariu.org als u het formulier schenkingsovereenkomst wilt ontvangen. U bepaalt jaarlijks zelf of u het bedrag in een keer of delen aan ons overmaakt.

Lees meer over gewone en periodieke giften op de website van de Belastingdienst.