Bijna 4 maanden na het laatste overleg online, liet Stichting Kariu zich op zaterdag 17 juni 2023 bijpraten door het team op Ambon en dorpshoofd Yuri Radjawane. In dit bericht lees je een samenvatting hiervan.

Het is nu bijna anderhalf jaar geleden dat de gemeenschap van Kariu moest vluchten voor verwoestingen en geweld vanwege een landdispuut met Dusun Ori en Pelauw. Eind 2022 keerden een groot deel van de Kariunezen terug naar huis. Deze terugkeer maakte deel uit van een vredesakkoord tussen beide partijen en een vredesprogramma vanuit de overheid.


Foto 1: Team Stichting Kariu en Yuri Radjwane die net aankomt in Kariu

Op het moment van inbellen, komt dorpshoofd (bapak raja) Yuri Radjawane net aan op Kariu. Terwijl hij uit de speedboot stapt, begint hij zijn verhaal en waarom hij nu vanuit Ambon terug naar Kariu reist: 

"Op Ambon heb ik een belangrijk gesprek gehad op het politiebureau over een incident dat onlangs op 11 juni heeft plaatsgevonden ten hoogte van Dusun Ori. Als gevolg van het conflict, lag een man uit Kariu vier dagen voor medische hulp in het ziekenhuis op Ambon. Hier is reeds aangifte van gedaan, maar er is nog niemand opgepakt. Er wordt gesuggereerd dat dit een persoonlijk conflict is, maar gezien de situatie ligt elke aanvaring tussen buurtgenoten nu zeer gevoelig. Het zorgde dan ook voor een gespannen situatie, waardoor beide gemeenschappen weer op scherp stonden. Ook politieagenten en het leger waren in opperste staat van paraatheid. In mijn gesprek met de politiechef heb ik namens Kariu een eis neergelegd bij de politie. We willen dat de verdachte wordt aangehouden voor een ondervraging. Ook Noke Pattiradjawane, voorzitter van  Front Pemuda Kariu Bersatu (FPKB: Front van Kariunese Jongeren), is nauw betrokken en benadrukt dat de politie ook verdachten van vorig jaar nog moet oppakken. De namen zijn bekend, maar een arrestatie blijft nog altijd uit. Als de politie niet binnen een week (vóór zaterdag 24 juni) voldoet aan onze eis, dan zullen wij de wegen gaan blokkeren aan beide kanten met Dusun Ori en Pelauw", aldus Radjawane

Veiligheidsposten en financiële steun

De politie- en legerposten worden nog bemand door ongeveer 130 agenten en militairen. Dit betekent dat er nog ongeveer een kwart is overgebleven van het veiligheidsapparaat sinds begin 2023. Gezinnen die leven onder de armoedegrens krijgen nog 300.000 Rupiah (€18,37) per maand aan financiële ondersteuning. De kwetsbare positie waar Kariu nog in verkeert, maakt het nog altijd lastig om economische activiteiten op gang te brengen. Op beelden zien we dat er overal in Kariu langs wandelpaden korte termijn gewassen zijn geplant. Rijst wordt ook nog kosteloos geleverd door de overheid.


Foto 2: Kariunese gezinnen nemen rijstzak in ontvangst

Wederopbouw van huizen, gewassen en vee

Tot op heden wonen veel families nog in de tenten die destijds zijn geplaats door de overheid en het leger. Volgens Pieter Pattiwaellapia zet de overheid serieuze stappen om verwoeste huizen opnieuw op te bouwen. Er doet zich echter een administratief probleem voor dat de voortgang vertraagt: "Het is de planning dat binnen afzienbare tijd licht beschadigde huizen (81) worden gerenoveerd en volledig verwoeste huizen (259) opnieuw worden opgebouwd. De administratie van veel Kariunese gezinnen is echter niet op orde. Het ontbreekt aan geldige identiteitsbewijzen, waardoor aktes per huis en familie moeilijk juridisch zijn te verwerken. Dit is nodig, voordat er een definitieve opdrachtovereenkomst kan worden ondertekend met een aannemer", aldus Pattiwaellapia


Foto 3: Huidige onderkomens voor Kariunese gezinnen

Naast het herstel van huizen*, heeft de overheid ook toegezegd om verwoeste landbouwgronden en gewassen te vervangen en verloren vee. Yuri geeft nadrukkelijk aan dat de overheid niet gaat over verwoeste of gestolen inboedel, omdat dit een sociaal conflict betreft tussen 'buren'. 

* De huizen die hersteld of van de grond af aan opnieuw opgebouwd worden, zijn volledig gemaakt van steen en beton. Dit in tegenstelling tot het model woning dat na de 'kerusuhan' van 1999 werd gebruikt. Deze was tot op hoogte van de heup van steen en de rest van triplex.

Speedboten voor Kariu en Nijmeegse Vierdaagse

Een van de manieren om zelfredzamer te worden en vrijer te kunnen bewegen als gemeenschap, is eigen vervoer over zee. Tot op heden is de gemeenschap, voor vervoer over zee, afhankelijk van Kailolo (Haruku) en Porto (Saparua). Stichting Kariu zal, door extra ondersteuning van kumpulan Booi en Aboru, op korte termijn een kleine speedboot voor 8 passagiers aanschaffen voor Kariu. Deze komt onder het management te staan van een zogeheten BumNeg (Badan Usaha Milik Negeri), een dorpsbedrijf dat volledig bestaat uit teamleden van Kariu zelf. Zo wordt de speedboot algemeen bezit van de negri en wordt deze administratief beheerd door de BumNeg. Er is door het lokaal leiderschap gekozen voor deze vorm om te voorkomen dat er onduidelijkheden ontstaan over wie gaat over dit bezit en welke families hieraan verbonden zijn. Lees hier meer over een BumDes, of in het geval van Kariu en andere Molukse dorpen, een BumNeg (Negri). De komende periode zal stichting Kariu extra campagne voeren voor de aanschaf van een grote speedboot voor ongeveer 25 passagiers. Kariu zal daarmee voor het eerst in 20 jaar tijd, niet meer afhankelijk zijn van andere kampongs voor vervoer over zee.


Foto 4: The Maluku Walkers, Walk4Kariu

Het team met de naam The Maluku Walkers, zullen met hun campagne 'Walk4Kariu', meelopen met de Nijmeegse Vierdaagse 2023 om donaties op te halen voor de grote speedboot. Onze dank is groot en Stichting Kariu wenst hen dan ook heel veel succes toe!

Meelopen of doneren?

Wil je ook meelopen ? Word dan lid van het team door je hieronder aan te melden: 

Wil je een donatie doen voor Walk4Kariu en de grote speedboot? Klik hieronder: