Na een bezoek van ongeveer drie weken keert een delegatie van Kariu terug uit Jakarta. Dit bezoek had als doel om bij de centrale overheid de gebeurtenissen en de situatie van de Kariunezen hoger op de agenda te krijgen. De delegatie bestond uit zes personen: Samuel Radjawane, Nel Hukom, Pieter Tupalessy, Pieter Pattiwaellapia, Simon Werinussa en Josephine Werinussa. Het team stemt hoopvol: “We hebben de aandacht te pakken."

Tegen het einde van deze zomermaand is het bijna 6 maanden geleden dat de Kariunezen hun dorp hebben moeten ontvluchten voor geweld en verwoestingen. Op dit moment zitten de ruim 1500 Kariunezen nog steeds in het vluchtelingenkamp in Aboru en hopen op een spoedige en veilige terugkeer.


Delegatie Kariu bij de Nationale Commissie voor de rechten van de Mens

Aanleiding vertrek 

Volgens bronnen in de media en leden van de vertegenwoordiging van Kariu wordt er al maanden te passief gehandeld door de lokale en regionale overheid. Sinds de aanval op Kariu laat de gouverneur Murad Ismail zijn gezicht weinig zien, ondanks eerdere oproepen en vreedzame demonstraties in Ambon-stad. Volgens actievoerders zou hij er goed aan doen om ieder geval een bezoek te brengen aan Aboru om de vluchtelingen te laten zien dat hij er is voor hen. Dr. Lucky Wattimury, het hoofd van de Molukse Regionale Volksvertegenwoordigersraad (DPRD Maluku), benadrukt in een bijeenkomst dat ook de regent Abua Tuasikal tot actie over moet gaan. “Er moeten concrete maatregelen genomen worden en er kan niet langer alleen maar vergaderd worden.” Ook hebben twee eerdere pogingen tot verzoening in reconciliatiegesprekken tot dusver niets opgeleverd. De gestelde voorwaarden en eisen liggen te ver uit elkaar. Daarnaast leeft de overtuiging dat de Kariunezen eerst moeten terugkeren, alvorens er verder gewerkt kan worden aan het landgeschil. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een bezoek aan de centrale overheid in Jakarta.

Interventie van centrale overheid

Het doel van het bezoek aan Jakarta beschrijft Simon Werinussa als volgt: “We hebben de centrale overheid opgeroepen om interventies te plegen voor de juiste behandeling en terugkeer van de Kariunese vluchtelingen. Ook hebben we strategische instellingen, relevante commissies en ministeries verzocht om druk uit te oefenen op de centrale overheid, Kabupaten Maluku Tengah en de provincie om uitgebreide stappen te ondernemen. Ook willen we een garantie voor de levering van levensmiddelen voor de vluchtelingen, een strafrechtelijk onderzoek en een veilige terugkeer op 1 augustus 2022. We vragen tevens om een rechtvaardige en gelijkwaardige behandeling en veiligheidsgaranties bij terugkeer. ”


Delegatie Kariu bij de fractie van Mercy Barends

In een samenvatting van het bezoek doet Werinussa een opsomming van alle instanties en personen die zij in Jakarta één of meerdere malen hebben in persoon hebben ontmoet: het eigen netwerk van Kariunezen, BAKH Jakarta, Nationale Commissie voor Mensenrechten (Komnas HAM), de voorzitter van de Volksvertegenwoordigingsraad (DPR Komisi ǀǀǀ), Commissie Nationale Politie (Kompolnas), Ministerie van Binnenlandse Zaken, hoofd van de presidentiële staf en Molukse parlementsleden Mercy Barends, Hendrik Lewerissa en Novita Anakotta. Na elke ontmoeting vond ook een overhandiging plaats van een tweetal documenten ter bevordering van een spoedige behandeling en terugkeer van de Kariunese vluchtelingen. Deze documenten zijn tevens gedeeld met andere belangrijke ministers, het hoofd van de politie, het leger en staatsbedrijf Pertamina. Opvallend is dat iedereen het eens is dat de vluchtelingen veilig moeten kunnen terugkeren naar Kariu. 

Terugkomst in Ambon

Bij terugkomst in Ambon lijken de ontmoetingen zijn vruchten te hebben afgeworpen. Het begint met het aanstellen van mevrouw Mercy Barends vanuit de centrale overheid als hoofdverantwoordelijke voor de behandeling van de Kariunezen. Er worden garanties gedaan voor levensmiddelen in het vluchtelingenkamp en mevrouw Barends heeft begin juni toegang tot gratis stroom geregeld via PLN

“Hopelijk kan deze toegang tot gratis stroom worden ingezet om de bewoners daar enigszins te ontlasten. Een voorlopige schets voor de repatriëring van de Kariunezen wordt namelijk aan gewerkt, maar zal naar verwachting pas in oktober 2022 gaan lopen. Zelfs dan is dit nog ‘voorlopig’, omdat het afhankelijk is van de bereidheid van alle betrokken partijen.”


Yuri Radjawane overhandigt documenten aan Mercy Barends

Inmiddels heeft Barends ook al stappen ondernomen met de relevante ministeries, instellingen en de fractie PDIP in de provincie Midden-Molukken. Het landgeschil valt onder de verantwoordelijkheid van de kabupaten Maluku Tengah en daarmee de Bupati. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zal hen hierin bijstaan. Alle betrokken partijen, waaronder ook de Nationale Commissie voor de rechten van de Mens en de Nationale Politie, geven aan Haruku spoedig te zullen bezoeken. De Pemerintah Kabupaten geven momenteel verder vorm aan de terugkeer en behandeling van de Kariunezen en in het kader daarvan vond er op woensdag 29 juni al een ontmoeting plaats in Tulehu met betrokken partijen.

In een recent online nieuwsbericht wordt bevestigd dat een team van de Nationale Commisie voor de rechten van de Mens het vluchtelingenkamp heeft bezocht op Aboru. Lees het volledige bericht hier: "Komnas HAM, Descends to Ambon City to Check Kariu’s Location'. Zie ook de video hieronder van Carang TV Ambon:


De volgende stappen

Hoewel het de goede kant opgaat, is de realiteit dat onze families nog steeds niet zijn teruggekeerd naar huis. Zij bevinden zich nog steeds in een noodsituatie. Stichting Kariu zal hen blijven ondersteunen. Daarnaast bereiden wij ons voor op de terugkeer en lange termijn doelen. Donaties en giften zijn nog steeds hard nodig. Deze maken snelle en effectieve hulp vanuit onze kant mogelijk. 

Contact

Wilt u de stichting en haar doelstellingen persoonlijk, vanuit een kumpulan of organisatie steunen? Neem dan voor al uw vragen en/of opmerkingen contact met ons op door het contactformulier in te vullen. Gelieve uw naam en contactgegevens mee te sturen, dan nemen wij spoedig contact met u op. Wilt u een eenmalige donatie doen? Klik dan hieronder op 'Doneer nu' of richt je camera op de QR-code.

DONEER NU