Na maandenlange onderhandelingen, obstakels en onzekerheden tekenden de raja’s en vertegenwoordigers van Kariu en Pelauw op 14 november jl. een vredesverdrag. Het resultaat: de Kariunese gemeenschap keert nog voor de kerst, op 22 december, terug naar huis. In dit bericht lees je meer details. 

De bijeenkomst vond afgelopen maandag in het gouvernementsgebouw van Ambon, achter gesloten deuren, plaats. De gouverneur en de vice-gouverneur waren hierbij niet aanwezig. Wel maakten de bupati, het hoofd van de politie en het leger deel uit van deze officiële poging tot verzoening. De raja’s en verschillende leiders van Pelauw en Kariu speelden een hoofdrol in de samenkomst.

De regionale politiechef stelde in zijn inleiding: “Dit gaat niet langer meer alleen over Pelauw en Kariu. In Maluku zijn er op dit momenten 52 bestaande conflicten die steeds weer gebeuren en terugkeren.”. Hij hoopt dat de verzoening aandacht krijgt van de nationale regering en dat alle lagen van de Molukse bevolking, in het bijzonder die van Pelauw en Kariu, samen een veilig, vreedzaam en welvarend Maluku creëren. Ook Marabessy, de waarnemende bupati, stelt dat de weg naar de verzoening tussen Pelauw en Kariu een voorbeeldcasus kan zijn voor alle andere lopende conflicten in Maluku en zelfs daarbuiten. 

Terugkeer vóór Kerst

Voor wat betreft de terugkeer in december stelt Sadli dat het uitermate belangrijk is dat Kariu ceremonieel verwelkomd wordt door de gemeenschap van Pelauw zodat gewerkt kan worden aan duurzame vrede. “Idealiter vieren zij samen Kerst”, aldus Sadli. In een gesprek tussen Stichting Kariu en Pieter Pattiwaellapia (voorzitter van TIM Penanganan Konflik Kariu) op 16 november jl. wordt het nieuws bevestigd. Pieter: “Dit gaat wel in fases. Nog vóór 22 december zullen 91 families opnieuw hun huizen betreden die niet zijn afgebrand. Voor de overige families worden tijdelijke onderkomens voorbereid, zodat ze op 22 december ook kunnen terugkeren. Ook zijn er al voedselvoorraden besteld tot en met januari.” Om de veiligheid van de gemeenschap te garanderen worden voorlopig vier tot vijf veiligheidsposten geïnstalleerd. Zowel aan de grenzen als aan het strand en hoger gelegen in Kariu. Er is namelijk nog steeds een beweging actief, met name studenten, die de terugkeer afwijzen en benadrukken dat een herlocatie van Kariu beter is. Hier wordt op geanticipeerd.

“Negen maanden leven in onzekerheid en stress, waarbij je als gemeenschap volledig afhankelijk bent van hulp van derden is desastreus voor de ziel van de negri.”

Bezoek Stichting Kariu aan Aboru

In november heeft de secretaris van Stichting Kariu het vluchtelingenkamp in Aboru bezocht. Al snel werd duidelijk dat de Kariunese gemeenschap volledig uitgeput was. Jamie vertelt:“Negen maanden leven in onzekerheid en stress, waarbij je als gemeenschap volledig afhankelijk bent van hulp van derden is desastreus voor de ziel van de negri. Er kan vrijwel niet gewerkt worden en, nadat de eerste golf van noodhulp voorbij was, was het regelmatig op een houtje bijten. Er werd niet altijd goed gecommuniceerd waar specifieke hulp vandaan kwam, met uitzondering die van de overheid. Dit was beter georganiseerd en kwam in kant-en-klare pakketten aan in Aboru. Er was dan minder ruimte voor chaos in een crisissituatie. Voor ons is dit ook een les voor in de toekomst. Ook bleek de toegang tot gratis medicijnen (gefinancierd door BAKH Pemuda en geregeld door GMA) niet goed bij iedereen bekend. Dit had centraal beter gecommuniceerd moeten worden. Wat wel heel goed ontvangen wordt bij zowel de ouders als kinderen, zijn de Engels lessen die wij samen verzorgen met Bahasa Basudara en Buku voor Aboru. Kinderen krijgen nog steeds elke zaterdag gratis les van docenten uit Ambon. Wij hebben deze samenwerking verlengd tot het einde van het jaar. Na terugkeer gaan we dit evalueren en kijken of en hoe we dit kunnen blijven voorzetten.”

De komende weken zal Stichting Kariu de verhalen en video’s delen op de website en sociale media. Volwassenen, kinderen, leiders van de gemeenschap en de school zullen hun verhaal delen. 

Een nieuwe fase

Kariu gaat een nieuwe fase in. Velen spreken van een nieuw begin, waarbij de gemeenschap hun leven weer helemaal opnieuw moet opbouwen. Ook Stichting Kariu zal zich voorbereiden op hun terugkeer. Naast de garanties en toezeggingen van de overheid, is het nog onduidelijk wat de behoeften zullen zijn. De stichting zal haar concrete acties hierop aanpassen. Jamie: “Eén ding is zeker, de gemeenschap van Kariu weten wie wij zijn en dat we hen in dit conflict niet vergeten zijn. Zij spreken tijdens mijn bezoek meerdere malen hun dankbaarheid uit voor alle hulp, donaties en inspanningen vanuit Nederland.”

Contact

Wilt u de stichting en haar doelstellingen persoonlijk, vanuit een kumpulan of organisatie steunen? Neem dan voor al uw vragen en/of opmerkingen contact met ons op door het contactformulier in te vullen. Gelieve uw naam en contactgegevens mee te sturen, dan nemen wij spoedig contact met u op. Wilt u een  donatie doen? Klik dan hieronder op 'Doneer nu' of richt je camera op de QR-code.

DONEER NU