De verwoestende aanval op 26 januari van Pelauw en dusun Ory op Kariu zorgde ervoor dat alle inwoners van Kariu moesten vluchten naar Aboru. De oorzaak van het probleem is dat er een landclaim wordt gedaan op een specifiek stuk grond.

De vertegenwoordiging van Kariu komt na een tweede gesprekspoging tot verzoening tussen vertegenwoordigers van Pelauw en Kariu voor het eerst sinds de gebeurtenis in de media naar buiten met een uitgebreide persconferentie. Deze gesprekken worden geïnitieerd vanuit de overheid met als doel om tot verzoening te komen. Deze bijeenkomsten staan los van de strafbare feiten dat er bij de aanval op Kariu meer dan 200 huizen zijn verwoest of beschadigd, inclusief de pastorie en de oude kerk. Hier loopt nog een onderzoek naar en er zijn tot dusver nog geen bekende verdachten berecht.

De persconferentie

In de persconferentie legt de secretaris van Kariu, Estevanus Leatomu, uit dat Kariu in het bezit is van legitiem en historisch bewijs dat Kariu de rechtmatige eigenaar is van het land dat zich strekt van Pelauw tot en met aan Ory. Daarmee gaat hij in tegen de bewering van de claim van Pelauw dat Kariu geen recht zou kunnen hebben op landbezit volgens adat en noemt het dan ook een verdraaiing van de feiten en een publieke leugen die mensenrechten schendt van de inwoners van Kariu. 

Het legitieme bestaan van de Kariunese adat-gemeenschap.

Dit alles werd toegelicht in de persconferentie en uitgelegd in het document/statement ‘Eksistensi Petuanan Masyarakat Adat Negeri Kariu’ (Het legitieme bestaan van de Kariunese adat-gemeenschap). Het document werd officieel ondertekend door de overheidsfunctionaris van Kariu Samuel Radjawane tijdens de persconferentie op zaterdag 12 maart 2022.

In het document wordt uitgelegd dat Kariu inderdaad een legitieme adat-gemeenschap is die al in een landregister (tanah dati) stond geregistreerd van 1823 en later werd overgenomen in het tanah dati-register in 1956. Dit wordt gepresenteerd als één van de feiten die bewijst dat er al sprake is van een legitieme adat-gemeenschap sinds de Portugese en Nederlandse overheersing. Een tastbaar voorbeeld zijn tevens de overblijfselen van de oude kerk van Kariu in het oude gedeelte van Kariu (negri lama) die nu wordt bewoond door Pelauw.

Juridische feiten, documenten en aktes

Daarnaast worden er ook juridische feiten overlegd uit bijvoorbeeld 1968, 1970, 1973, 1974 en 1997 die de beweringen van Kariu onderbouwen. Zo is er ook sprake van een verkoopakte van een stuk grond dat in 2010 verkocht werd door twee personen uit Kariu van de familie Radjawane aan de Raja van Pelauw, destijds Rajak Sahubawa. Dit stuk grond werd aangekocht door Pelauw, omdat het zich al bevond in een gedeelte dat al enige tijd werd bewoond door inwoners afkomstig uit Pelauw. 

Zo worden er tevens andere ‘dati-documenten’ uit 1823 gedeeld die aantonen dat Ori een dati-grond is van Kariu. De plek waar vandaag de dag mensen van de dusun Ory-gemeenschap wonen (zij komen van origine uit Pelauw, maar verschillen in de manier van belijden van de Islam). Extra benadrukt wordt dat het gebied ‘Uwa Rual’ al sinds lange tijd rechtmatig bezit is van de Kariunese adat-gemeenschap.

Conflicten en gebeurtenissen in het verleden

Vervolgens wordt er voor de beeldvorming een opsomming gedaan van vaak gewelddadige conflicten uit het verleden over dati-gronden van Kariu door bepaalde groepen uit Pelauw in 1933, 1935, 1949, 1953, 1957, 1963 en in 1966 over de dati-gronden Lawata, Amahue, Kohomuan en Hatuwei. Deze historische gebeurtenissen tonen ook aan dat een gedeelte van de adat-gronden van Kariu, die nu worden bewoond door Pelauw, zijn verkocht en toegekend aan de overheid en als privébezit aan inwoners afkomstig van Pelauw. Volgens de secretaris werd er tussen 1976 en 1979 tevens grond verkocht voor de bouw van overheidsgebouwen en het kantoor van PLN Haruku (Pusat Listrik Nasional - Nationale Elektriciteitscentrale). Andere gronden kende Kariu toe ten behoeve van een nieuw schoolgebouw voor basisonderwijs genaamd ‘SMP Negeri Pelauw-Kariu’.

Legitieme adat-gemeenschap Kariu 

Met deze opsomming van historische feiten en juridische onderbouwing benadrukt de Kariunese vertegenwoordiging recht te hebben over de gronden van Kariu volgens de adat én Indonesische wet- en regelgeving. Het terugkeren naar Kariu wordt dan ook gezien als een verplichting vanuit de wet en kan niet bepaald worden door een selecte groep van een gemeenschap met welke eisen dan ook. Dit gedeelte wordt afgesloten met een verzoek richting de overheid, de politie en het leger om zo spoedig mogelijk een agenda en strategische stappen te bepalen voor de terugkeer van de Kariunese adat-gemeenschap naar huis.

Over het brein achter de aanval 

Volgens de voorzitter van het team van Kariu op Ambon, Pieter Pattiwaellapia, zijn er tot nu toe nog geen daders onthuld door de politie. Hij verzoekt hen om snel te handelen en geeft aan dat collega’s van de pers zelf maar al te goed weten waarom het moeilijk is voor de politie om getuigen en bewijsmateriaal te vinden. 

Volgens hem is het overduidelijk dat Kariu slachtoffer is geworden van een aanval en grootschalige brandstichting van huizen door personen afkomstig uit Pelauw. Sinds 26 januari is er nog geen sprake geweest van wetshandhaving of juridische stappen. Zo benadrukt hij dat de gemeenschap van Kariu slachtoffer is en zij gerechtigheid nodig hebben voor zowel hen als burgers als voor Kariu als dorp. De regering lijkt zich echter te onderwerpen aan de krachten van een bepaalde groep. Volgens Pieter is dit geen conflict. Kariu is plotseling aangevallen door een compleet gewapend arsenaal, een pure misdaad. De politie dient te handelen. Kariu werd aangevallen vanuit het Westen en Oosten en moest vluchten voor beschietingen.

Ook baart het Pieter zorgen dat de politie slecht zorg draagt voor het bewaken van huizen en ander bezit in Kariu. Er is sprake van nalatigheid en plunderingen. Ook Samuel Radjawane geeft aan dat dit de verantwoordelijkheid is van de politie. Hij heeft gehoord dat er nog maar 18 agenten aanwezig zijn. Kariunezen kunnen immers zelf nog niet eens hun eigen dorp in.

Bron: YouTube 'Konfrensi Pers Eksistensi Negeri Adat Kariu Di Pulau Haruku'. Bekijk de volledige persconferentie hier: Openen.

Contact

Wilt u de stichting en haar doelstellingen persoonlijk, vanuit een kumpulan of organisatie steunen? Neem dan voor al uw vragen en/of opmerkingen contact met ons op door het contactformulier in te vullen. Gelieve uw naam en contactgegevens mee te sturen, dan nemen wij spoedig contact met u op. Wilt u een eenmalige donatie doen? Klik dan hieronder op 'Doneer nu'.